Ko smo

profilnaAgencija za veštačenje “Aleksandar Medić PR” iz Novog Sada nastala je 2014. godine posle petnaestogodišnjeg rada i neprocenjivog iskustva koje je stečeno u jednoj od najvećih za to vreme osiguravajućih kuća (DDOR Novi Sad) na poslovima procene štete na motornim vozilima i proceni šteta sa elementima inostranosti.

Sa licencom stalnog sudskog veštaka mašinske struke, kancelarija vrši usluge procene vrednosti motornih vozila, procenu šteta, kako u mirnim, tako i u sudskim postupcima. Uža specijalnost delovanja se odnosi na naknadu šteta iz saobraćajnih nezgoda.

Proces procene se sastoji u prikupljanju dokumentacije, pregleda vozila, slanja vozila na defektažu kada je to potrebno i analize prikupljenih podataka gde koristim kataloge AMSS i kalkulacije iz Audatex-system-a. Ovo znači da se procena šteta na vozilima obrađuje u namenskom softveru, koji koristi većina servisa i osiguravajućih kuća u Srbiji, što nadalje znači da je i kontrola rada svih u sistemu lako proverljiva.


REŠENJE O IMENOVANJU ZA SUDSKOG VEŠTAKA

REFERENCE