Vozila


  • Pregled vozila
  • Izrada zapisnika o oštećenju vozila nakon saobraćajnih nezgoda
  • Izrada nalaza i obračuna visine štete na vozilima u sudskim i vansudskim postupcima
  • Izrada kompletne dokumentacije, nalaza, zapisnika u saobraćajnim nezgodama gde su vozila oštećena u inostranstvu (sa elementima inostranosti)
  • Izrada nalaza na okolnost tehničke ispravnosti (neispravnosti) pojedinih elemenata vozila
  • Određivanje vrednosti vozila (uređaja) – i bez štete
Mašine i uređaji